Výroční členská schůze

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ODDÍLU VOLEJBALU TJ SLAVIA LIBEREC

Dobrý den, všichni!

Sděluji, že příští středu 10.6. od 17:00 na ZŠ Sokolovské máme výroční členskou schůzi, na kterou (tak jako v minulých letech) mají přístup všichni členové nad 14 let. Vyzývám vás tímto, abyste se jí pokud možno zúčastnili. Měli bychom projednat několik bodů, výsledky sportovní a ekonomické, zvolit naše delegáty na valnou hromadu TJ Slavia.

S pozdravem

V Liberci dne 5. června 2020

Ing. Petr Prokop
předseda oddílu