Další minisraz žákyň

V sobotu 22.10. se zúčastnilo celkem 13 žákyň dalšího minisrazu organizovaného pro ně Víťou a Honzou Reisiegelovými. Děvčata si tak doplňují volejbalový trénink z pracovního týdne.